Fotovýprava ... Slovenský ráj ... 7. - 12.5. 2002

kycelnice nový_jedinec Zrcadlení_Hornádu Lecha_jarní
Prielom Hornádu - približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Na chodníku "Prielomom Hornádu" je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok.
brouk ústí_Bílého_potoka Spišský_hrad Spišský_hrad
Suchá Belá : Jedna z najromantickejších tiesňav Slovenského raja. Voda ňou pretekajúca pramení na severnom okraji planiny Glac. Jej tok oddeluje od seba masív Vtáčieho hrbu a Rumanovej. Do Veľkej Bielej vody ústí priamo v stredisku Podlesok. Vodopády v slede postupu: Misové vodopády, Roklina Misových vodopádov, Roklina, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, Bočný vodopád, Kaskáda. Biely potok - pravostranný prítok Hornádu, ktorý má prameniská približne vo výške 900 m na severných svahoch Geravy.
květ Vodopády_v_údolí_Suché_Belé Vodopády_v_údolí_Suché_Belé Mecan_a_Jimmi_na_stupačkách_nad_Hornádem
V nadmorskej výške 634 m, na vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén o 200 m, vládne Spišskej kotline jedna z najcennejších pamiatok Spiša, národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Je nielen dokladom vývoja architektúry u nás od 12. do 18. storočia, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy.
Vodopád_na_Studeném_potoce_V.Tatry Studený_potok_V.Tatry Fotograf_v_Tatrách_:-) Pohled_z_nočního_Spišského_hradu
Vodopády Studeného potoka, úsek Studeného potoka od sútoku Veľkého Studeného potoka z Veľkej Studenej doliny a Malého Studeného potoka z Malej Studenej doliny v tesnej blízkosti Rainerovej chaty, až po Bilíkovu chatu, kde sa vodopády končia. Najznámejšie vodopády zhora nadol: Obrovský vodopád, Malý a Veľký vodopád a Dlhý vodopád.

Byly použity úryvku z textů na www.slovenskyraj.sk a www.vysoke-tatry.sk. Všechny fotografie na této stránce byly porízeny fotákem Nikon Coolpix 995. 


Strana:   1  2 


Slovenský ráj!

HOME

(c) LovecL 2002